ВАРАН ПЕЩЕРА е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Предмет на дейност: Строителство и сделки с недвижими имоти. Туристически услуги. Кетъринг и организация на публични мероприятия. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки собствено производство, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция в страната и чужбина; рекламни, информационни, програмни и др. услуги; търговия с хранителни и промишлени стоки, търговско посредничество и представителство; изготвяне на бизнес проекти и евро-проекти, консултантска дейност, разработване на бизнес планове за кандидатстване на безвъзмездна финансова помощ; извършване на икономически услуги, комисионни, спедиторски, вътрешни и международни превози и сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос и износ по предмета на дейност и всички други дейности и услуги, за които няма законова забрана.

Управител: Рангел Тодоров Лазаров